ClickCease

דף הבית > איתור נזילות מים

איתור נזילות מים

איתור נזילות מים, בדיקת אטימות


חוות הדעת של מהנדסינו שהינם מומחים לביצוע בדיקת איטום וכן בדיקת רטיבות בנכס כוללת איתור הליקויים ומהותם, שימוש בציוד דיגיטאלי מיוחד הכולל צילום עם מצלמת אינפרא אדום ומיפוי וניתוח של הליקויים בדו"ח המפרט הממצאים, דרכים לטיפול ועלויות התיקונים.

כל הממצאים מאוחדים ומוצלבים לכדי דו"ח בכפוף למכון התקנים בישראל.

דו"ח הביקורת ההנדסית שלנו כולל:

  • הצהרת המומחה ופירוט ניסיונו בתחום – המסמך מוכר וקביל בבית משפט.
  • איתור נזילות ופירוט הליקויים ומיקומם בנכס תוך ציטוט מלא מתקנים.
  • פירוט הדרכים לתיקון הליקויים.
  • אומדני עלויות התיקונים (ע"פ המחירונים המקובלים בענף הבנייה: "דקל").
  • צילומים באתר במידת הצורך.
  • סיכומי המהנדס וסיכום העלויות.

בדיקת רטיבות בדירות ובמבנים הכוללת אנאליזה אינפרא-רד:

  • בדיקת המבנה, דירת מגורים ע"י סריקה באמצעות מצלמת אינפרא בעלת איכויות גבוהות במיוחד, על מנת לאתר, כשלים וליקויים במערכות איטום
  • בדיקת המבנה, דירת המגורים לאיתור כשלים במערכות בידוד, כגון:, יציקות בטון ללא מעטפת תרמית, גג המבנה, חלונות, ועוד
  • איתור כשלים במערכות ניקוז בגגות, קירות,תקרות, פנים דירות המגורים, תשתיות, מערכות ניקוז וביוב, מיזוג הגורמים להרטבה וחדירת מים בדירות מגורים ומבנים.
  • הסריקה התרמית מאפשרת בעיקר גילוי נזילות מים לכשלים סמויים שאינם ניתנים לאבחון באופן ויזואלי. לכן חשוב במיוחד איתור ואו סריקה באמצעות מצלמות בעלות רגישות גבוהה במיוחד המסוגלות לאתר גם ליקויים תרמיים ועוד.

 

תמונות מהשטח של איתור נזילות במהלך בדק בית

 

קריאת מד רטיבות מקסימלית קריאת מד רטיבות גבוהה מוקדי רטיבות נוספים בתחתית הקיר
מוקד רטיבות במרתף הבית זליגת מים עם חול בקיר בחצר הדמיה תרמית של רטיבות
גילוי נזילה ורטיבות בתחתית קיר בדיקת רטיבות באמצעות מצלמה תרמית בדיקת אטימות – מי גשם חודרים לבית