ClickCease

דף הבית > בדיקת גז ראדון וקרינה

בדיקת גז ראדון וקרינה

אנו מבצעים שירותי בדיקות לבתים פרטיים ועסקים של מדידות קרינה מרשת החשמל, אנטנות סלולריות וגז ראדון.

הבדיקות מתבצעות באמצעות ציוד מכויל וע"י בודק מוסמך מומחה תחת פיקוח וברישיונות המשרד לאיכות הסביבה.

כל הבדיקות כוללות דו"ח מומחה הקביל בבית משפט והמציין את רמות המדידות ודרכים ופיתרונות לטיפול. שירות מתן עדות מומחה בבית המשפט ניתן ע"פ הצורך.

בדיקות קרינה אלקטרומגנטיות

בקטגוריה זו, אנו מבצעים מדידות קרינה הנובעות מ:

  • תחנות שידור
  • מערכות ואתרים סלולאריים
  • אנטנות סלולאריות RF
  • בדיקות קרינה לשנאים וקווי מתח גבוה ( רשת החשמל ) ELF

בדיקת גז ראדון

בקטגוריה זו, אנו מבצעים בדיקות לאיתור גז ראדון במבנים , ממדים , מקומות עבודה באוויר במים ובחומרי הבניה.

  • בדיקת גז ראדון – גלאי קצר / ארוך טווח , באמצעות ערכה לבדיקה עצמית הנשלחת בדואר
  • בדיקת גז ראדון – גלאי קצר / ארוך טווח , בבדיקה ע"י טכנאי

בחוות הדעת מפורטים הפתרונות להורדת רמות הגז לרמות הבטוחות לבריאות ע"פ תקן המשרד לאיכות הסביבה.

לידיעתכם: הדעה הרווחת כיום בקרב שמאי מקרקעין היא שלאלמנטים הפולטים קרינה אלקטרו-מגנטית, כמו אנטנות סלולריות, קווי מתח גבוה וגז ראדון יש השפעה שלילית על ערך הדירות שמסביבן ומומלץ לבצע מדידות קרינה בכדי לדעת האם קיים פוטנציאל מסוכן.

הסבר כללי – סוגי הקרינה השונים

קרינה מרשת החשמל:
סביב מכשירי חשמל פעילים ובמיוחד סביב קווי מתח ותחנות השנאה נוצרים שדות חשמליים ומגנטיים. במשך היום נחשפת האוכלוסייה למגוון מקורות קרינה מסוג זה. מחקרים מראים שילדים אשר גרים בסמוך לקווי מתח גבוה ושנאים חשופים יותר לסיכון לחלות בסרטן. המחקרים הראו כי קיים קשר בין סוגים של שדות אלקטרומגנטיים לבין עליה בסיכון לחלות בלוקמיה אצל ילדים. הארגון הבינלאומי לחקר הסרטן (IARC) קבע בשנת 2001 כי מתקני חשמל החושפים את הציבור לאורך זמן לשדה מגנטי העולה על 2 מיליגאוס הם "גורם אפשרי לסרטן".

קרינה מאנטנות סלולריות:
בישראל קיימות כ- 6500 אנטנות סלולריות, ולפי תחזית המשרד לאיכות הסביבה מספרן יגיע ל- 24,000 אנטנות כאשר תסתיימנה פריסתן של אנטנות הדור השלישי.
האנטנות הסלולריות פולטות קרינה בלתי מייננת לסביבה. לקרינה הבלתי מייננת יש השפעות על בריאותו ותפקודו של גוף האדם. בתחום גלי הרדיו לדוגמא: ידועה תופעת החימום, והשפעות אחרות המהוות עדיין נושא למחקרים רבים.

על בסיס המלצות ארגון הבריאות העולמי (WHO ) נקבעו ערכי סף לחשיפה לקרינה בלתי מייננת שמטרתם למנוע השפעות בריאותיות ידועות.

קרינה מגז ראדון:
ראדון – 222 הנו גז אציל, חסר טעם, ריח וצבע, אשר נוצר כתוצאה מהתפרקות רדיואקטיבית של היסוד אורניום-238 הנמצא בכמויות שונות בכל סוגי הקרקע וברוב חומרי הבניה. ניתן לגלות אותו ולמדוד אותו ע"י גלאים מיוחדים.

היות ואוראניום- 238 הינו יסוד בלתי יציב מבחינה אטומית, הוא מתפרק באופן קבוע ליסודות אחרים בשרשרת ההתפרקות.
כל התפרקות בשרשרת מלווה בפליטת אנרגיה בצורת חלקיקים רדיואקטיביים – אלפא, ביטא וגמא. הראדון נובע מהתפרקות רדיואקטיבית של ראדיום-226 , הקיים בכל סוג קרקע ובחומרי הבניה.

לאחר היווצרותו בקרקע נע הראדון כלפי מעלה והוא עלול לחדור למבנים. שימוש בקרקע כחומר גלם עיקרי למוצרי בנייה מהווה גם הוא מקור להימצאות ראדון במבנים. ריכוזים גבוהים של ראדון יכולים להיווצר במקומות בהם הוא נלכד, לדוגמא בבניינים, והמצב עלול להוות סכנה בריאותית.

צרו איתנו קשר וצוות השירות שלנו ישמח לעזור וולמצוא את הפיתרון עבורכם עוד היום.