ClickCease

דף הבית > ליקויי בניה

ליקויי בניה

ביקורת ליקויי בניה באה על מנת לאתר חוסר התאמה בין תכנון המבנה אשר נבנה לבין הביצוע בפועל, מבחינת חומרים ואיכות הבניה, מפרטי הבניה, תקנות, חוקים ותקנים הנהוגים במדינתנו ועוד. מפרטי המבנה נמצאים, לרוב בחוזה, על תקן נספח סופי, אשר בו ישנו פירוט מדוייק על מבנה הדירה לפרוטרוט, כגון: דלתות ומספרן, חלונות, מספרם ומיקומם בנכס, סוגי חיפויים וריצוף, סוגי חומרים באופן כללי, ועוד פרטים מדוקדקים.

בדיקה לאיתור ליקויי בניה לוקחת את אותו המפרט המדוקדק ומתאימה אותו אחד לאחד עם הממצאים בשטח, בד בבד לבדיקת תקני הבניה, חוקיותה ועמידותה בפני נזקי זמן, מזג אויר וכמובן, אסונות טבע, לרבות רעידות אדמה.

ליקויי בניה נחלקים לשני סוגים עיקריים:

  1. ליקויי בניה גלויים לעין: ליקויי בניה אשר לכאורה ניתן לאתר אותם גם ללא מכשור מקצוע, כגון, סדקים בקירות המבנה, רטיבויות, ריצוף רופף או שבור, נזילה מהגג ועוד. חשוב מאוד לבצע איתור ליקויי בנייה שכאלו גם על ידי מומחה ומכשור, שכן אין לדעת עד כמה חמור המצב וייתכן כי מה שגלוי לעין הינו רק קצה הקרחון.
  2. ליקויי בניה סמויים: ליקויים אותם קשה יותר לאתר ואשר מתגלים אך ורק על ידי אנשי מקצוע בעלי מכשור מדוייק. ליקויי בניה אלו כוללים, בין השאר חומרי גלם זולים ולא איכותיים, הדבקות רופפות, צנרת לקוייה, ועוד מגוון ליקויים אשר עלולים, בהתעלמות או חוסר ידיעה על קיומם, אף לסכן חיים.
ביקורת ליקויי בניה מספקת תמונת מצב המפורטת בתצהיר רשמי, אשר בעת הצורך אף יכול לשמש כמסמך משפטי, בו מפורטים הליקויים, דרכי התיקון הרצויים, עלויות צפויות, רקע מקצועי על המהנדס אשר ביצע את הביקורת והצהרה חתומה.
ביקורת ליקויי בניה שכזו, מעבר לעובדת היותה מצילת חיים ופותרת בעיות עתידיות והפסדים כספיים רבים, הינה קלף מיקוח חשוב בדרך לחתימה על קניית נכס ותיק או חדש וכן מספקת את התמונה הכוללת האמיתית של מצב הנכס טרם מסירתו מידי הקבלן אל הקונה.
במידה ומדובר בנכס אשר נקנה ישירות מקבלן, הרי שהקבלן חייב לבטח עצמו על מנת שיהיה מכוסה מבחינת עלויות במקרים כאלו, שכן לא תמיד האשמה היא שלו באופן ישיר, אלא יכולה להיות הן של הארכיטקט, והן של מבצעי התפקידים השונים בשטח.

דגשים חשובים בעת בדיקת ליקויי בניה

מומלץ מאוד לבצע בדיקת ליקויי בניה טרם מסירת נכס חדש מידי הקבלן אל הקונה, שכן נכס, לרבות חדש, אמור להיות מושלם בעת מסירת המפתח וללא רבב. מאידך, בדיקת ליקויי בניה תחייב את הקבלן למסור את הנכס אכן באופן מושלם וללא רבב, אחרי שיישא באחריות לתיקון ליקויי הבניה אשר נמצאו, טרם הפיכתם למטרד של ממש.
ביצוע בדיקת ליקויי בניה בעסק מומלצת אף היא, משום שהגשת דוח מהנדס המוכיח כי אין ליקויי בנייה, מאפשר קבלת רישיון לעסק. היעדר דוח שכזה, מונע קבלת רישיון העסק, ולכן גם מרתיע לקוחות פוטנציאליים, בעיקר אם הנכס משמש כמוקד העיסקה, כמו אולם אירועים למשל.
ביצוע בדיקת ליקויי בניה מומלץ ביותר בבניינים משותפים, חדשים וותיקים כאחד, על מנת לאתר ליקויי בניה יש לבצע בדיקת רכוש משותף, קרי, גג, חדר מדרגות, חניון ועוד ובכך, למנוע אי נעימויות עתידיות מצדם של הדיירים החולקים את אותו הבניין ותיקונים רבים אשר יפריעו את שלוותם ונוחותם וייגרעו מכיסם.