ClickCease

בדיקות קרקע

אילו בדיקות קרקע חשוב לבצע לפני רכישת קרקע

החלטתם לבנות את בית חלומותיכם, לתכנן אותו באופן שיתאים רק לכם וכמובן לעצב אותו בסגנון העיצובי שאתם כל כך אוהבים. החלום הזה עולה הרבה מאוד כסף ולכן אסור להיות פזיזים, אלא לקבל החלטות בצורה מושכלת לאחר בחינת כל המרכיבים והשלבים בפרוייקט.

לפני שתבחרו אדריכל ומעצבת פנים, אתם חייבים לעשות תכנון מדוייק של תקציב, שכולל את העלויות של אנשי המקצוע השונים (אדריכל, מעצבת פנים, יועץ קרקע, מהנדס שלד, יועץ חשמל, יועץ אינסטלציה ואחרים) וגם לבדוק את הקרקע, שאתם רוצים לקנות. עלויות התכנון מסתכמות לרוב ב-10% מעלות הפרוייקט כולו. חשוב שתעשו בדיקת רקע היסטורי לקרקע ושלא תהיו מופתעים בשלב מאוחר של הבניה, שיגרור הוצאות כספיות מיותרות. כחלק מתכנון הבית, בדיקת הקרקע חשובה לאיתור מזהמים בקרקע. במידה ונמצאו מזהמים בקרקע, חשוב להבין מה סוג הזיהום, את מימדיו, מה המשמעות של הטיפול בזיהום ומה ההשלכות הכלכליות על הבנייה שלכם.

בדיקות קרקע בעזרת יועץ קרקע

חשוב לבצע בדיקות קרקע בצורה מקצועית ולהעזר ביועצי קרקע, שהוסמכו למטרה זו. הם יודעים בדיוק מה השלבים הנדרשים לביצוע העבודה, כיצד לקבל את כל הנתונים, מה נחשב כחריגה מהמותר ואילו חומרים נחשבים כמזהמים. יש להם את הניסיון באיסוף החומרים הרלוונטיים ובקבלת המסקנות המתאימות לקרקע.

ישנן חברות שמתמחות בבדיקות קרקע, במדידת מזהמים ובשיקום קרקעות מזוהמות. חברות אלו נותנות פתרון מקיף, שכולל את הפתרונות ההנדסיים ואת הייצוג בפני הרשויות והרגולציה.

קיימות מעל 600 שיטות שונות לבדיקת הקרקע, שיכולות להבטיח תוצאות אמינות ואיכותיות לקרקע, שיכולות לאמוד בצורה מדוייקת את היקפי הזיהום (במידה ויש).

איך מבצעים סקרים עבור בדיקת קרקע לבנייה?

בדיקת רקע היסטורי
– מהם השימושים ההיסטוריים שנעשו בקרקע, באזור שאתם רוצים לבנות עליו את הבית. המטרה למצוא, במידה ויש, את שימושי הקרקע, שיכלו לזהם את הקרקע ועד כמה חדרו לעומק הקרקע. בדיקת הרקע כוללת גם בדיקה בשטח, שיכולה להצביע על אזורים נגועים וגם בדיקה מעמיקה של תיקי בניין, מסמכים היסטוריים ונסחי טאבו. בסיום בדיקת הרקע, יגיש יועץ הקרקע את מסקנותיו ובהתאם ימליץ האם יש צורך בבדיקה נוספת – סקר קרקע.

סקר קרקע
– במידה ויש צורך בבדיקת סקר קרקע, יועץ הקרקע צריך להגיש למשרד להגנת הסביבה תוכנית לביצוע סקר קרקע, שכוללת את המיקום ואת העומק של קידוחי הקרקע וגזי קרקע ואילו בדיקות מעבדתיות נדרשות. רק בדיקת סקר קרקע תאפשר לכם להבין מהו היקף הטיפול שנדרש לבצע בקרקע ובאילו עלויות מדובר.

מדוע חשוב לבצע בדיקות קרקע ?

העלות של שיקום קרקע מאוד גבוהה ויכולה להגדיל מאוד את תקציב הבנייה שלכם. ככל שתקדימו לבצע בדיקות קרקע, יהיה לכם קל יותר לאמוד את עלויות הבנייה ולהמנע באופן משמעותי מעלויות בלתי צפויות.