ClickCease

בדק בית לפני השכרה

התהליכים של השכרה של דירה לדיירים מצריכים התייחסות קפדנית ומדוקדקת מאוד, הן מבחינת הנתונים הנוגעים לעניין והן מבחינת האפשריות להשכרה עצמה.

לעיתים קרובות נתקלים בעלי דירות בבעיות קשות ולא פשוטות כלל, בנוגע להשכרתם דירותיהם.

 

זאת למרות שהמצב בישראל הוא לעיתים קרובות, מצב של היצע הולך ומצטמצם של דירות להשכרה בעיקר בשל הגידול הטבעי שחל באוכלוסיה.

 

בהשכרת דירה יש לתת את הדעת על מספר נתונים חשובים:

 

• היכן ניתן לפרסם מודעה בצורה האפקטיבית ביותר שניתן ( מקומונים, פרסומי חינם באתרי רשת, פרסום בלוח בתים להשכרה, מודעות לוח חינמיות, ועוד).
• כיצד ניתן להשיג את דמי השכירות הגבוהים ביותר ובמה זה תלוי.
• האם הדירה אטרקטיבית באותה מידה לסוגים אפשריים של שוכרים שונים.
• האם כדאי להשקיע בדירה לשם השגת תשואה גבוה יותר בדמי השכירות הצפויים להתקבל ממנה.
• האם הסכם השכירות מעגן היטב את זכויותיו של המשכיר כלפי השוכר, וחובותיו של השוכר כלפי המשכיר.

 

כל התהליכים הללו מצריכים בדק בית יסודי אצל בעל הבית בטרם יחליט על האופן והצורה שעליו להשכיר את הדירה המיועדת.

 

צעדים הרלבנטיים לבעל הדירה טרם השכרת הדירה

ראשית כל ,עליו לבדוק את מצבה הפיזי של הדירה( צנרת, קירות, צבע , ארונות וארונות מטבח בעיקר, נוכחות מזיקים, וכו'). במידה ויש צורך לבצע תיקונים עליו לבצעם.
שנית, עליו להזמין ולו רק לשם ההתנסות בעניין מתווך דירות שיחווה דעתו על הדירה. הוא לא חייב להתקשר לאותו מתווך דירות.  אבל חשוב שיקבל ממנו נתונים לגבי הפוטנציאל של הדירה לקבלת דמי שכירות גבוהים.
תהליך הסקת מסקנות ופרסום מודעה
בהתאם לכל אלה עליו לדעת לקבוע את החלטתו לאיזה סוג של שוכרים הדירה מתאימה. האם לזוג צעיר? לרווקים? לגרושים? לעצמאים? למובטלים?
לכל השאלות הללו צריך להיות בדק בית, על מנת למנוע אחר כך הססנות והחלטות פזיזות מידי.

 

פרסום מודעה לגבי שכירות הדירה יעשה בצורה הכי טובה בשני מקומות: אתרי רשת, עם מודעות חינם ולוחות של מקומונים.
הפרסום במקומות אלו הוא אפקטיבי מאוד מבחינות רבות ויעיל גם כן.
לסיום, הסכם השכירות בין בעל הדירה לדייר העתידי צריך להיכתב ולהיקבע על ידי עורך דין בלבד.