ClickCease

בדק בית – למה זה חשוב?

רכישת דירה הוא אחד המהלכים המורכבים, המסוכנים והיקרים ביותר שאנו מבצעים בחיינו. הסיכונים בתהליך זה יכולים להופיע במגוון צורות, כשהסיכון הכלכלי המשמעותי ביותר הוא פשיטת רגל של הקבלן. יחד עם זאת, גם אם קיבלנו את הדירה על פי החוזה והכל נראה תקין, חשוב מאוד לבצע בדיקה שהדירה עומדת במפרט שעל בסיסו נחתם הסכם הרכישה, וכי הדירה עומדת בכל הסטנדרטים הבטיחותיים והאסתטיים הנדרשים. את הבדיקה הזאת ניתן לבצע באמצעות בדיקת בדק בית המבוצעת על ידי מהנדס בניין מקצועי.

 

בדיקת המבנה בהיבטים אסתטיים, הנדסיים ובטיחותיים

 

בדיקת בדק בית היא בדיקה המסתמכת על בדיקה של המבנה עצמו ובדיקה של מסמכים טכניים והנדסיים שאותם צריך הקבלן לספק. הבדיקה מיועדת לבדוק היבטים הנדסיים, אסתטיים ובמיוחד בטיחותיים, על מנת לוודא שהדירה שסופקה ללקוח עומדת בסטנדרטים להם התחייב הקבלן, וכן בסטנדרטים הבטיחותיים המחייבים. בתום הבדיקה, נמסר ללקוח דו"ח בדיקה מקצועי וחתום, המשמש כמסמך משפטי לכל דבר ועניין, ועל בסיסו ניתן להגיש תביעה נגד הקבלן, במידה ונתגלו חריגות משמעותיות שהקבלן אינו מעוניין לתקן.

 

תקלות קורות, וחשוב לזהות אותן מראש

 

על אף שהסטנדרטים המיושמים כיום על ידי קבלנים במדינת ישראל הם סטנדרטים גבוהים מאוד, המבטיחים רמת בטיחות גבוהה מאוד, קרו כבר מקרים בעבר של מרפסות שקרסו, קירות שנסדקו ויצרו סכנת קריסה ועוד מגוון תקלות ומפגעים שיכולים ליצור סכנה בטיחותית לדיירי הבית. כמו כן, נושא האסתטיקה חשוב לא פחות, ואתם רוצים לוודא שכל הדלתות והחלונות נסגרים ונפתחים כנדרש, שהרצפה מפולסת וישרה, שהקירות אינם סובלים מרטיבות או מנזילות בתשתית האינסטלציה וכדומה.

 

הזמנת הבדיקה בסמוך לקבלת הדירה מהקבלן

מגוון התקלות שיכולות להתעורר בבניית בניין הוא גדול מאוד, ומרבית האנשים כלל לא מודעים למגוון תקלות זה, מה שמוביל בסופו של דבר לביצוע תיקונים מאוחרים ועל חשבון קונה הדירה, על אף שהאחריות מוטלת לחלוטין על הקבלן עצמו. ביצוע בדיקת בדק בית בסמוך לכניסה לדירה, עם עדיפות להזמנת הבדיקה עוד לפני הכניסה לבית, הוא הפתרון הטוב ביותר העומד לרשותכם על מנת לוודא שהדירה עומדת בסטנדרטים הנדרשים.