ClickCease

ביצוע בדק בית לפני קניית דירה

ביצוע בדק בית לפני קניית דירה – האם מקובל, האם מותר לבעל הנכס לסרב?

עבור רובנו, רכישת דירה או בית למגורים היא העסקה הגדולה והיקרה ביותר שנבצע בחיינו. מן הראוי שנבדוק כל היבט בעסקה כולל מצבו ההנדסי ומצבו בפועל של הנכס. רבים מבקשים לערוך בדק בית מקיף טרם רכישת נכס, אך האם הדבר מקובל, האם זכותו של בעל הנכס לסרב?

ביצוע בדק בית טרם קניית דירה מקבלן

בתחום השקעות נדל"ן במיוחד אם מדובר בקניית דירה מקבלן בפרויקט בנייה שלבים רבים. ברוב המקרים, החוזה נחתם טרם בניית הבניין בפועל כך שהקונה אפילו לא יכול לראות את הדירה במו עיניו משך חודשים ארוכים. מסיבה זו ונוספות, חוק המכר מגן על זכויותיו של הקונה ומעניק לו תקופת אחריות נרחבת בה הקבלן נדרש לתקן ליקויי בנייה אם נתגלו (חוק המכר מפרט את הליקויים ומשך האחריות, בין שנה ל-7 שנים). אך על מנת לתקן ליקוי יש ראשית לגלותו. ישנן שתי הזדמנויות לביצוע בדק בית כאשר מחפשים דירות למכירה.

כאשר הדירה מוכנה לבחינה של הקונה, הקבלן יזמן אותו לפגישת 'פרוטוקול ראשוני'. זו ההזדמנות הראשונה של הקונה לביצוע בחינה מקיפה של הדירה. ברוב המקרים, קבלנים לא יתנגדו לביצוע בדק בית מקצועי ומקיף בשלב זה. אך יש לזכור כי עד למסירת המפתחות לדירה וחתימה סופית על המסירה הדירה עדיין שייכת בפועל לקבלן. לכן, הוא אינו מחויב בשלב זה לאפשר כניסה של בעל מקצוע לביצוע בדק בית. נציין שוב, כי רוב הקבלנים לא יתנגדו שכן ביצוע הבדיקה בשלב זה תחסוך מהם את הצורך בתיקון ליקויי בנייה בשלבים מאוחרים יותר. בתקופה בין ביצוע הבדיקה ועד למסירת מפתחות הדירה, על הקבלן לתקן את כל הליקויים ללא יוצא מן הכלל.

מועד מסירת הדירה מכונה 'פרוטוקול שני'. זו ההזדמנות השנייה טרם מסירה סופית של הדירה לידי הקונה, לביצוע בדק בית. על הבודק בשלב זה לעבור על הליקויים שנתגלו בבדיקה הראשונה ולוודא כי אלו אכן תוקנו. הבודק יכול ואף מומלץ כי יעשה כן, לבדוק שנית את הדירה ולוודא כי לא 'צצו' ליקויים נוספים (למשל נזילה מן הגג שלא נתגלתה קודם בשל מזג אוויר יבש, פגיעה בריצוף, כלים סניטריים וכו' בשל עבודות נוספות שנעשו בדירה ועוד).
כמובן שלאחר העברת הבעלות הסופית, הקונה רשאי להזמין בדק בית בכל עת שירצה.

בדק בית טרם קניית דירה 'יד שנייה'

בדומה למצב בו נרכשת דירה מקבלן בפרויקט מגורים, כאשר עוברים דירה ושוקלים לרכוש דירה 'יד שנייה', נוכל לבקש מבעל הדירה לבצע בדק בית יסודי טרם החתימה על החוזה או בכל שלב במהלך תהליך העברת הבעלות. כאן, יש לזכור כמובן כי כל עוד הבעלות על הדירה לא עברה בפועל לקונה, אין לו זכות חוקית לדרוש בדק בית. מן הראוי ואף המקובל, כי המוכר יאשר ביצוע בדק בית לנכס על מנת לאתר ליקויי בנייה. מומלץ להתייחס בזהירות לבעל דירה שמסרב בכל תוקף לביצוע בדיקות אלו.

כיצד להתמודד עם סירוב לביצוע בדק בית?

כאמור, כל עוד נכס לא עבר באופן סופי לידיו של הקונה, אין לו זכות חוקית לדרוש כניסה של בעל מקצוע לביצוע בדק בית לנכס. עם זאת, יש לזכור כי מקובל לאפשר ביצוע בדיקות אלו הן בעת רכישת דירה מקבלן והן בעת רכישת דירה 'יד שנייה'. במידה ונתקלנו בסירוב חד משמעי מול קבלן, יש לזכור כי במהלך השנה הראשונה הקבלן אחראי לתיקון כל ליקוי שיתגלה כאשר נטל ההוכחה על הקבלן. כלומר, אלא אם כן הוא יוכיח כי הליקוי נגרם כתוצאה משימוש לא סביר על ידי הדייר עליו לתקנו.

מידע נוסף אודות בדק בית וקניית דירה לחצו על קישור – לחצו כאן