ClickCease

במה מטפל עורך דין שמתמחה בדיני מקרקעין

 כאשר מדברים על מקרקעין מדברים למעשה על נכסים שאין ניתנים לתזוזה, כלומר קרקע, וכל מה שיכול להימצא עליה כולל מבנים, נטיעות וכיוצא בזה. בעת הטיפול בנכסים כאלה, במיוחד במדינת ישראל בה כל פיסה של קרקע היא קדושה, ומזה גם יקרה, עולים סיבוכים רבים, והרבה מאוד עניינים שיכולים ליפול בין הכיסאות ושניתן לקרוא אותם רק בין השורות. בטיפול בענייני מקרקעין, עורך דין טוב הבקיא בדינים השונים יוכל לחסוך כסף רב ולהביא עניינים לסיומם תוך זמן קצר יחסית.

תכנון בנייה
על מנת לבנות על נכסי מקרקעין יש להגיש תכניות בנייה למספר רב של גורמים. התאמתן של תכניות הבנייה למתבצע בשטח חייבת להיות מושלמת, ומעורבים בכך גורמים רבים כמו מהנדסים, מפקחים, מבצעים בפועל ומתכננים. כל נושא תכנון הבניה הוא נושא סבוך ביותר שיש להתמצא בו ולא לפספס אף פרט קטן, שכן פספוס שכזה יכול לגרור תביעות משפטיות רבות וסבוכות. עורך דין מקרקעין הבקיא בדיני תכנוני בנייה הנוגעים למקרקעין יכול לפתור כל סבך ולהוציא את הלקוח בשלום מכל צרה, בין אם במניעה ובין אם בטיפול.
חוזים
נכסי דלא ניידי, קרקעות וכיוצא בזה גוררים איתם עלויות נוספות רבות, בנוסף לעלויות הראשוניות שהן גבוהות ביותר. כל עסקה הקשורה למקרקעין צריכה להיות מעוגנת בחוזה מפורט ביותר, שכן כל סעיף בחוזה שכזה וכל נקודת התייחסות גוררים משמעויות כלכליות רבות ביותר.

הפחתת ארנונה
ארנונה הם תשלומי המיסים למועצה המקומית או לעירייה על מקרקעין ונכסים הבנויים או נטועים עליו. כל קרקע וכל נכס המוצב על קרקע יכול להיכלל במספר קטגוריות שעל פיהן נגבה גובה תשלום הארנונה. בנוסף, גובה תשלום הארנונה יכול להיות מושפע מגורמים כמו המצב המשפטי של בעלי הנכס, ייעוד הקרקע, ורישומו כפי שנעשה בספרים. הנחות בארנונה יכולות להביא לחיסכון משמעותי בעלויות של בעל נכסי מקרקעין, ולטיפול בהנחות מסוג זה יש חשיבות רבה להצלחתו הכלכלית של כל עסק וגם של גורמים פרטיים.
חריגות בנייה
המדינה ובכללותה רשויות מקומיות מעמידות לטובתינו אישורים ואיסורים על בנייה על שטחי מקרקעין. במקרה והתבצעה חריגת בנייה יש צורך להסדיר את הנושא אל מול הגורמים הבירוקרטיים המתאימים. במקרה של תביעה בגין חריגות בנייה ישנה סכנה להפסדים כלכליים רבים, ועד להריסת המבנה בפועל. עורך דין מקרקעין מנוסה יוכל לפתור מצבים סבוכים מאין אלו, ולהסדיר את הנושא מול הגורמים המתאימים.
ליטיגציה מסחרית
פעמים רבות חברות מסחריות רבות מתדיינות ביניהן על שטחים, נכסים והסכמים שונים הקשורים לנכסי מקרקעין. עורך דין מקרקעין הבקיא בחוק העומד לרשותינו במטרה לעשות סדר בדברים יוכל להתדיין בשיחות משא ומתן בין חברות הנוגעות לנכסי מקרקעין, לפני שאלו הגיעו לבית משפט. היכולת הדמגוגית והפדגוגית שלו, הבקיאות בחוק הכתוב ובתקדימיו, והיבטים רבים נוספים יכולים להוביל לניצחון במשא ומתן.