ClickCease

חשיבות ביצוע בדק בית על ידי מהנדס מוסמך

תפקידו של מהנדס בתחום בדק הבית הוא להוציא פלטים ומסקנות אשר בסופו של דבר יביאו להמלצות היעילות, החסכוניות והכדאיות ביותר, שישרתו את דיירי הבית/הדירה/הבניין. מהנדס במוסמך ידע להעניק לכם את כלל הכלים והמסקנות הנדרשות כדי להבטיח את בטחון אזור המגורים או התעסוקה שלכם ונמצא בין תחומי העיסוק המפוקחים ביותר הקיימים כיום במדינת ישראל.

חשיבותו של מהנדס מוסמך בתחום בדק בית נדרש לא רק מצד הנאמנות והיושרה כלפי הלקוח אלא גם כלפי הרשות המשפטית והרשות המחוקקת. מהנדס בלתי מוסמך, מסקנותיו ומסמכי הבדיקה לא יתקבלו בבית המשפט. יתרה מכך, חשוב מאוד לדעת, כי מהנדס מוסמך בתחום בדק הבית יודע להתנהל בבית המשפט ואף להציג הוכחות, עדויות והסברים מקצועיים בדברים כשלים וליקויי בנייה.

כיצד מתבצעת בדיקת בדק הבית?

בדיקת בדק הבית מתבצעת באופן אסטטי וממוקד תוך שימוש במכשירים וכלים טכנולוגיים אשר אינם דורשים פירוק או הריסת קירות, מרצפות, תקרות או כל פרט אחר בבית. המהנדס עובר על כלל הנקודות אשר עשויות להוות בעיה או נקודת תורפה במבנה או בפנים הבית או לחילופין  בהתאמה לתלויות הדיירים, בין מדובר בנזילה ובין אם מדובר בשקיעת מרצפת.

האם לקבלנים והפרויקטורים ישנם קשרים עם חברות בדק?

כמובן שכן. במקרים רבים לאחר קבלת המפתחות הקבלן אשר מודע לתופעת הבדיקות הפרטיות המתבצעות לאחרונה על יד אזרחים, ימליץ לכם על מהנדס כזה או אחר. על אף שניתן להאמין שהמהנדס הוא הגון וישר וכמוהו גם הקבלן, אבל למען הסר ספק כדאי לבחור במהנדס בדק בית בלתי תלוי שאינו מכיר את הקבלן, גם אם לא תקבלו הנחה או "מחיר טוב", כפי שהייתם מקבלים מה"איש של הקבלן".

מתי כדאי להזמין מהנדס לביצוע בדיקת בדק בית

מהשלב הראשוני ביותר של רכישת הדירה ועד לשלב הממוצע של רכישת דירה מהדייר עצמו. אף פעם לא נוכל להיות זהירים מידי, והקדמת תרופה למכה במקרה זה יכול להיות מציל נפשות ומונע הפתעות בלתי נעימות כגון נזילות "פתאומיות". גם כאשר ברשותכם תקופה ארוכה של אחריות כדאי לבדוק את הפרטים לאשורם, כל עוד הסיד והגבס עודם טריים.