ClickCease

כל הדרכים לבצע איתור נזילות

בדק בית:

כחלק מבדק בית הנערך בדירה חדשה הנקנית בשעה טובה או מפרטי, אשר מטרתה לוודא שאין בביתכם ליקויי בניה, אי התאמות למפרט אשר ניתן לכם עם החוזה על הבית, בעיות חשמל, ביות אינסטלציה, בעיות במבנה הבית או באיכות החומרים ממנו הוא בנוי, וודאי תרצו לבצע גם בדיקה לאיתור נזילות או פוטנציאל לנזילות במעונכם החדש.

 

מהנדסים מומחים:

 

איתור הנזילות ובדיקת מידת ואיכות האיטום בבית החדש תיערך ותנוהל על ידי צוות מהנדסים מומחים המוכשר לאתר את כל סוגי הליקויים או הליקויים האפשריים בכל הנוגע לרטיבות, איטום ונזילות מים בדירתכם החדשה. לא זאת בלבד שצוות המומחים יאתר את הליקויים כי אם גם יעמוד על מהותם, מקורם, הבעיות האפשריות בעתיד, דרכי תיקון הליקויים והעלות המשוערת שלהם לפי תקני הבנייה הסטנדרטים. סיכום של כל מסקנות צוות המהנדסים המומחה באשר לליקויים שאותרו ייכתב וייחתם בדו"ח מפורט ומסודר בכפוף למכון התקנים הישראלי.

 

דו"ח:

 

את הדו"ח המוזכר לעיל ניתן להציג בבית משפט והוא קביל משפטית שכן הוא מכיל בתוכו את הצהרתו המקצועית של המהנדס המומחה שערך את בדק הבית ואיתור הליקויים ואת ניסיונו המקצועי. כמו כן יכלול הדו"ח את כל הנקודות בנכס בהן הופיעו ליקויים ונזילות. נוסף על כך יפורטו בדו"ח האופנים והדרכים לתיקון הליקויים ועלותם המשוערת על פי תקני הבניה הסטנדרטים.

 

איתור נזילות במצלמת אינפרא רד:

 

בדיקת רטיבות וליקויים במערכות האיטום במבנה, בדירה או בבית מגורים אינה דבר של מה בכך והיא נעשית באמצעות המכשור והטכנולוגיה המתקדמים והחדישים ביותר למען איתור מדויק של כל פגם במעטפת המבנה. השיטה האפקטיבית ביותר עבור איתור נזילות הינה השימוש במצלמת אינפרא רד המסייעת בבדיקה ועריכת ניתוח הנתונים של מבנה מגורים, דירה או בית.

 

מה בודקת מצלמת האינפרא רד:?

 

הבדיקה באמצעות מצלמת אינפרא רד כוללת את סריקת המצלמה בעלת האיכות הגבוהה והמדויקת למען איתור פגמים סדקים ואי הגמוניות במערכת האיטום. נוסף על כך וכמו כן תיבדק מערכת הבידוד במבנה או בדירה הכוללת בדרך כלל את גג הבית, את מסגרות החלונות, את לוחות הבטון נטולות המערכת התרמית ועוד. בדומה למערכת הבידוד והאיטום יבדקו גם מערכות הניקוז בתשתית המבנה, בגג, קירות תקרות וחללים פנימיים של המבנה, מערכת הביוב, מערכות המיזוג וכל מערכת העלולה לגרום לרטיבות ונזילת מים אל חללי הדירה והמעטפת הקונסטרוקטיבית שלה.

 

חשיבות הסריקה התרמית:

 

הסריקה התרמית המתבצעת באמצעות מצלמת אינפרא רד בדרגת איכות גבוהה במיוחד מאפשרת את גילויים ואיתורם של ליקויים כשלים פגמים ופוטנציאל לכשלים גם אם הם סמויים ובלתי מובחנים על ידי עין בלתי מזוינת. על כן בכל כניסה לבית חדש בין אם הוא מקבלן ובין אם הוא מפרטי יש לערוך בדיקה מסודרת על ידי מהנדס מומחה המשתמש במכשור המתאים לאיתור ליקויים העשויים להשפיע על איכות חייכם בדירה החדשה לעתיד לבוא.