ClickCease

ליקויי-בנייה חמורים

 השאלה הנפוצה ביותר שאני נתקל בה, כאשר אני נשאל אודות שירותי בדק בית היא השאלה אם שירותי הבדיקה מצדיקים את עלותם.

והתשובה: אכן כך, ברובם המוחלט של המקרים  עלות תיקון הליקויים עולה על אלפי שקלים בודדים, שווה ערך בעלות לעלות בדיקה מורכבת. לעיתים, יודעים הדיירים לתאר במה מדובר, לשלוח תמונות ואף וידאו שמסייע רבות בהערכה הראשונית והופך את הבחירה בבדיקה לנטולת סיכון מבחינתם. ובכל זאת, בחרתי לכתוב לכם על מספר מקרי ליקויים, מהחמורים ביותר בהם נתקלתי, על מנת להראות לא רק את המקרים הנפוצים כדוגמת בעיית רטיבות או קילופי טיח – הליקויים ה"קלאסיים" כי אם את הליקויים שעלות תיקונם (שווי התיקון מצד הקבלן) נאמדת גם במאות אלפי שקלים.
אתאר לפניכם שלושה מקרים כאלה:
מקרה א'
מה היה שם: שקיעת יסודות המבנה בבאר שבע גרם לסדיקה והצריך ביסוס מחדש של המבנה.
סוג המבנה: צמוד קרקע.
מודעות בעלי הדירה לעניין חומרת הליקויים: רק לאחר קבלת הדו"ח.
תיקון או פיצוי: ניתן היה לתקן. עלות התיקון הייתה 250,000 ש"ח
האם הקבלן הסכים לשלם? לא.
האם נגמר במשפט? כן.
מה נפסק במשפט? על הקבלן לשלם את הנזק לרבות הוצאות משפט.
מקרה ב'
מה היה שם:  הצפה של מרתף באשדוד ממי גשמים אשר חדרו מחלונות המרתף
סוג המבנה: צמוד קרקע.
מודעות בעלי הדירה לעניין חומרת הליקויים: בעלי הדירה היו מודעים באופן מלא לאחר התייעצות טלפונית.
תיקון או פיצוי: ניתן היה לתקן. עלות התיקון הייתה עשרות אלפי שקלים
האם הקבלן הסכים לשלם? לא, רק לאחר איום בתביעה
האם נגמר במשפט? לא.
מקרה ג'
מה היה שם: רוחב חנייה לא תקין – חנייה בטאבו של דירה בתל אביב
מודעות בעלי הנכס לעניין חומרת הליקוי: רק לאחר קבלת הדו"ח.
תיקון או פיצוי: לא ניתן היה לתקן. במקרה זה ביקשנו פיצוי חד פעמי של עשרות אלפי שקלים
האם הקבלן הסכים לשלם? לא במשא ומתן מול הדייר, כן לאחר קבלת הדו"ח מאיתנו.
האם נגמר במשפט? לא.
כאמור, כפי שהינכם רואים, ליקויים רבים בשווי ירידת ערך גבוה הינם כאלו בהם הקבלן אינו ממהר לשלם או לתקן. לאחר התערבות חברת בדק בית מנוסה ומשלוח דוח בדק בית לקבלן מתקיים דו שיח שבסופו, לרוב, נאות הקבלן לשלם את הסכום ולהמנע מהוצאות משפט. הערכות חברות בדק בית ומומחים מטעמם נחשבות להערכות מומחים בבית משפט וברובן המוחלט של המקרים, נפסקות כנגד הקבלן. יחד עם זאת, ללא הערכה מדויקת לרבות תיעוד הממצאים, יסרבו קבלנים, לרוב לפצות או לתקן באופן מלא את הליקוי. בנוסף, ליקויים רבים הינם ליקויים בטיחותיים אשר מסכנים את בעלי הנכס או יושביו. על כן, כשיש ספק, אין ספק- רכשו שירותי בדק בית. סביר מאוד להניח שמעבר לתמורה המלאה לכספכם, תקבלו בחזרה הרבה מעבר לזה, שקט נפשי וביטחון.

ארז אריה הוא הבעלים בחברת צ'ק האוס. חברה המבצעת ביקורות מבנים ובדק בית ברחבי הארץ. למאמרים נוספים מאת ארז בקרו באתר צ'ק האוס.