ClickCease

מדידות קרינה

בימינו, כאשר רוכשים דירה חדשה, צריך להביא בחשבון סכנות שלא היו מנת חלקנו לפני כמה עשורים.

אחת הסכנות הממשיות בסביבה הקרובה היא הקרינה הנפלטת ממקורות תקשורת וחשמל שונים, אשר מהווה סכנה בריאותית ממעלה ראשונה.
ישנם כמה מקורות זמינים הפולטים קרינה מסוכנת:

רשת החשמל- קווי מתח גבוה, ארונות חשמל, שנאים ומקורות מתח נוספים, שחלקם אינם גלויים לעין.
רשתות תקשורת הפולטות גלי רדיו
אנטנות סלולריות
מכ"מים ועוד

עם השנים מקורות אלה רק הולכים ומתרבים, והמלחמה מול השתלטותם על המרחב הציבורי נראית אבודה. האפשרות היחידה שיש בידינו כדי לשמור על עצמנו היא להיות מודעים לרמות הקרינה בסביבה הקרובה ולפעול בהתאם.

ניתן לבצע בדק בית הכולל מדידות קרינה. מהנדס מומחה ימדוד באמצעות מכשירים מתקדמים את רמות הקרינה השונות בכל רחבי הבית, בטווח רחב של תדרים. בסיום הבדיקה תקבלו לידיכם דו"ח חתום ע"י עורך הבדיקה, המפרט מהי רמת הקרינה בכל אזור בבית ומהי מידת המסוכנות. הבדיקה מתבססת על תקנים בינלאומיים וישראלים מחמירים ומספקת הערכת סיכונים אמינה ויסודית.

חוות הדעת הזו תסייע לכם להחליט האם לרכוש בית מסוים, והאם יש צורך למגן אותו באופן מיוחד כנגד קרינה. בנוסף, מודעות לרמות הקרינה תסייע לכם להעריך נכונה את שווי הבית וכך לסייע בשעת עריכת מו"מ לרכישה.