ClickCease

סוגי בדק בית

בדק בית הינו הליך שגרתי אשר ניתן לעשותו לכל מבנה. אנשים אשר מעוניינים לבדוק ליקויים ותקלות למבנה יכולים לפנות למהנדסים מקצועיים ולבקש מהם שיעריכו את המבנה ומתוך כך גם לעיתים את הכדאיות לקנות אותו. לעיתים אנשים מתבלבלים בין בדק בית אשר בודק ליקויי בניה לבין בדיקת שווי נכס על ידי שמאי מקרקעין. חשוב לשים לב להבדל בין השניים. שמאי מקרקעין מעריך את שווי הרכוש ואילו מהנדס אשר עורך בדק בית עורך סקירה מקיפה של הליקויים והתקלות שקיימים במבנה.

בדק בית – הסוגים השונים

ישנם סוגים שונים של עריכת בדק בית, כאשר ההליך נעשה לפי צרכי הלקוח ותנאי המקום.
ישנו בדק בית הנדסי אשר בודק ליקויי בנייה לדירות ומבנים. זהו בדק הבית העיקרי שמתבצע והמוכר שביניהם. בנוסף ישנו בדק בית אזורי אשר בודק איכות חיים עירונית בסביבת החיים אשר נבחרה על ידי הלקוח, בדק בית זה כולל מטרדים מן הסביבה ומאגד אותם לדו"ח מפורט אחד.
בדק בית סביבתי נועד על מנת שיהיה ניתן למפות את כל חדרי הבית או הדירה ולאתר קרינה מהאנטנות הסלולאריות אשר בימינו קיימות הן בכפרים והן בערים ומשפיעות רבות על איכות החיים ובריאות התושבים בסביבה הקרובה.
ניתן לערוך בדק בית תכנוני אשר בודק באופן גלובלי יותר תוכניות בניה עירוניות ואפילו תוכניות בניה מחוזיות וארציות אם ישנו צורך.

מתי ניתן לערוך בדק בית

בדק בית ניתן לערוך גם לפני הקניה. כלומר כבר בזמן שהקבלנים עוד בונים את הבניין או משפצים ניתן לפקח על תהליך הבנייה ובכך למנוע תקלות ועוגמת נפש אשר עלולות לצוץ בשלבים מאוחרים יותר.
בדק בית ניתן לערוך גם לפני מסירת המבנה. מומלץ בעיקר אם עומדים לרכוש את המבנה מהקבלן או מבעל הדירה ואינך יודע מה מצבו של המבנה ואילו ליקויים או פגמים נמצאים בו. בדק בית מקצועי יכול לאתר כל זאת ולחסוך כסף רב מבעל הדירה החדש.
בדק בית נוסף שיכול להיערך הינו בדק בית לאחר המסירה. אפשרי אפילו שהחוזה נחתם כאשר תוקפו של בדק הבית הינו בדיוק כמו תוקפו של בדק בית שנערך לפני מסירת הדירה.