ClickCease

קונסטרוקטור

במקרה של הרחבות בנייה כגון תוספת קומה מעך קומה קיימת, תוספת מרפסות וכדומה ישנו צורך לבצע בדיקת קונסטרוקציה. בדיקה זו נדרשת על מנת לקבוע אם המבנה הקיים יעמוד בעומסים הנוספים או שנדרשים חיזוקי בנייה על מנת להבטיח את בטיחות המבנה.

מהי בדיקת קונסטרוקציה ?

 

בדיקת קונסטרוקציה הינה הבדיקה הבודקת את נושא החוזק של המבנה והאם המבנה יעמוד עומסים המופעלים עליו ואין חשש לקריסה. בדיקות קונסטרוקציה מבוצעות עבור מבנה חדש שהולך להיבנות, הרחבות ותוספות בנייה, והופעה של ליקויי בנייה.

 

מיהו בעצם קונסטרוקטור. זהו אחד התחומים בהם יכול להתמחות מהנדס בניין. קונסטרוקטור הינו בעצם מהנדס בניין המבצע חישובים סטטיים עבור המבנה. החישובים האלה כוללים את גודל הקירות, גודל ומספר העמודים התומכים, ואת סוגי הבטון בהם נדרש להשתמש יכולות ביצוע עבודות בגובה בתהליך ההרחבה ובדיקת עומסים נלווים. לאחר שהקונסטרוקטור מבצע את כל החישובים הסטטיים הוא מכפיל אותם בפקטור מסוים. פעולה זו נועדה להבטיח שאי דיוקים בחישובים, ושגיאות קטנות לא יגרמו לכך שהמבנה יקרוס. גם כאן ישנה דילמה. מצד אחד קונסטרוקטור יכול לבצע הכפלה בפקטור גבוה, וכך להבטיח על עצמו שגם אם החישובים ביצעו בצורה לא יסודית, הדבר לא ישמיע על עמידות המבנה. מצד שני הדבר ישפיע מאוד על העלויות, כיוון שתידרש כמות גדולה הרבה יותר של חומרים ועבודה רבה יותר. כמובן שהלקוח לא יראה זאת בעין יפה. כאשר מזמינים את שירותי הקונסטרוקטור לביצוע חישובים סטטיים יש לבדוק אם המהנדס המבצע אינו לוקח מקדמי ביטחון גבוהים מדי, וכך מבטיח לעצמו שקט נפשי ועבודה קלה יותר על חשבון הוצאות מיותרות של הלקוח.

 

תפקידו של מהנדס קונסטרוקציה

 

פן נוסף בעבודת הקונסטרוקטור הינו ביצוע עבודות קונסטרוקציה למבנה קיים. מתי נדרשת בדיקה זו? ניתן לפרט מספר תופעות שדורשות התייחסות של מהנדס קונסטרוקציה:
סיבה ראשונה היא הופעת ליקויי בנייה חמורים. בין הליקויים הנ"ל ניתן למיין סדקים ההולכים ומתקדמים לאורך הקיר, סדקים גדולים לאורך התקרה, שקיעת ריצפה וכדומה. תופעות אלה יכולות להצביע על הסכנה לקריסת מבנה וחייבים לקבל בדיקת קונסטרוקציה בהקדם האפשרי.

 

סיבה נוספת היא הרחבות בנייה. במקרה של הרחבות בנייה כגון תוספת קומה מעך קומה קיימת, תוספת מרפסות וכדומה ישנו צורך לבצע בדיקת קונסטרוקציה. בדיקה זו נדרשת על מנת לקבוע אם המבנה הקיים יעמוד בעומסים הנוספים או שנדרשים חיזוקי בנייה על מנת להבטיח את בטיחות המבנה.

 

לסיכום, חשוב להבין שבדיקות קונסטרוקציה הן בדיקות בטיחות שמטרתן למנוע קריסות של מבנים. לכן חשוב מאוד לפנות לשירותיו של קונסטרוקטור מורשה ובעל ניסיון, על מנת שיבצע בדיקת קונסטרוקציה איכותית ומקצועית.

לחץ על הקישור למידע נוסף על ליקויי בניה