ClickCease

שיפוץ נכס מוגן בחוק הגנת הדייר

נכס מוגן הוא מעמד מיוחד של נכס שהיה נפוץ בישראל בעיקר בשנים עברו. נכס כזה נמצא בבעלות מי שרכש אותו, אבל למי ששוכר אותו – הדייר המוגן יש חזקה עליו לכל ימי חייו, ומתקיימת לגביו מערכת חוקים השונה מזו של שכירות חוזית רגילה, שמפורטת בחוק הגנת הדייר.

המעמד המיוחד של נכסים מוגנים בא לידי ביטוי, בין השאר, גם בנושא שיפוץ הדירה. כשמדובר בשכירות רגילה, הכללים הנוהגים בשוק ידועים לכול, וממילא, החובות והזכויות של כל אחד מהצדדים מוסכמים מראש בחוזה שנחתם ביניהם. כשמדובר בדיירות מוגנת, החוק להגנת הדייר מכתיב את החובות ותחומי האחריות של כל אחד מהצדדים.

 

במקרים של אי הסכמה בנוגע לחלקים הדורשים תיקון, מומלץ להיעזר בחברה המתמחה בביצוע בדק בית. ביצוע תהליך של בדק בית ובדיקת הנכס באמצעות מומחים, עשויה לסייע בהכרעות בעניינים שבהם הדעות חלוקות בין בעלת הבית והדיירים המוגנים, וכן לייעץ ולתת פתרונות מעשיים ומקצועיים בכל התחומים הרלוונטיים.

 

מה אומר חוק הגנת הדייר על שיפוץ ותיקון של נכס מוגן?

 

לפי חוק הגנת הדייר, האחריות על תחזוקת הבית והשארתו במצב תקין היא של בעל הבית; אבל ההוצאות על התיקונים הנדרשים מתחלקות שווה בשווה בין בעל הבית לבין הדייר. התיקונים שהחוק מתייחס אליהם כוללים:

 

• סדקים בקירות או שקעים ברצפה שנגרמו מיסודות שהתערערו.

 

• פגמים בקונסטרוקציה של הבניין.

 

• קירות חיצוניים: סדקים, ציפוי, תיקוני קיר, מעקות ומרפסות, נגרות ומסגרות חוץ.

 

• חדרי כניסה ומדרגות: שקיעת רצפה, מדרגות שבורות, קירות, תקרות, מעקות, חלונות ודלתות, סיוד וצביעה, תיבות המכתבים.
• גג: בידוד, זיפות, הלבנה או צביעה, מערכת ניקוז, מרזבים ופחחות, מעקה הגג, סיכוך ומבנה.

 

• חצר: מתקני אשפה, קירות תומכים, גדרות, דרכי גישה לבית ולמקלט, מערכת ניקוז.

 

• אינסטלציה: צינורות מים ראשיים ואביזריהם, מערכת הביוב בחצר.

 

• חשמל: תיקון קווי החשמל מהקו הראשי למונה הראשי של הדייר.

 

• פגמים בחלקים משותפים – מקלטים, מחסנים, מרתפים וכד'.

 

 

מה אומר החוק בנוגע לתיקונים שאינם כלולים ברשימה?

 

על אף שהרשימה הקיימת היא מקיפה וכוללת, החוק עדיין מתייחס למקרים של תיקון או שיפוץ של דברים שאינם כלולים בה. במקרה כזה, כך נקבע, תיקונים בתוך הדירה ישולמו על ידי הדייר, ותיקונים מחוץ לדירה, על ידי בעל הבית.

 

ומה עושים במקרה של שיפוצים שאינם למטרת תיקון – אלא שיפור וחידוש הדירה – כגון במקרים שבהם הילדים גדלו ורוצים להפריד את חדרי הילדים, או אולי סגירת מרפסת כדי להגדיל את חדר המגורים? על פי החוק, על כל שינוי פנימי במבנה – כמו הריסה או בנייה של קיר – הדייר חייב לקבל את אישורו של בעל הנכס, ואסור לו לבצע שינויים כאלה ללא אישור כזה.