ClickCease

שלבי תהליך בדק הבית

תהליך עריכת בדק הבית הינו תהליך ארוך ומקיף אשר חשוב לבצע אותו בצורה מקצועית, וזאת על מנת שלא ייווצר מצב של שכחה או תקלה בהמשך. חשוב לוודא ולראות שתהליך זה מבוצע באופן מלא מתחילתו ועד סופו.

שלבי תהליך בדק הבית
תהליך זה מתחיל בייעוץ ראשוני. במקרה של קניה מקבלן מומלץ להביא למפגש הייעוץ הן מפרט טכני והן את תוכניות הדירה.
את ביצוע בדק הבית מבצע מהנדס אשר חשוב לוודא שהנו מומחה, מקצועי ובדיקתו מקיפה וכוללת את כל הליקויים והתקלות שעליו להבחין. בדק הבית כולל הסתכלות על האיטום, מרצפות, אינסטלציה, קרינה וראדון, בדיקת מערכות חשמליות וכו'. הבדיקה יכולה לקחת מספר שעות על מנת שתהיה מקיפה ועמוקה.
תהליך זה אינו נגמר רק במהלך בדיקת המהנדס. לאחר מכן ממשיכה בדיקה ארוכה וממושכת של מפרט הליקויים ומאיפה הן נובעים, פירוט התיקונים ובדיקת עלויות לפי מחירונים בשוק, צילום תמונות של הליקויים שנמצאו במהלך בדק הבית ועוד.
לאחר כל זאת מועבר הדוח ללקוח על מנת שיוכל להתרשם מהתהליך שנעשה עד כה ומהממצאים שנמצאו.
דו"ח זה מועבר לקבלן על מנת שיוכל לחוות את דעתו ולומר עד מתי הוא מתעתד לשפץ את כל הליקויים, גובה הפיצויים שיועברו ללקוח וכולי. הקבלן מחויב לתת תשובה במהירות על מנת שלא יעכב את התהליך.
בשלב זה הכל תלוי באישורו של הקבלן לדו"ח שנכתב  או שלא. אם כן מגיעים להסכם וגובה פיצויים. במקרה והקבלן אינו מסכים המצב יכול להיגרר להליכה לבית משפט ותחילת הליך משפטי אשר במהלכו ניתן פסק דין על ידי שופט. חשוב לדעת שרוב הפעמים מאחר ובדק בית זהו הליך מוכר רוב המקרים אינם מגיעים למצב של בית משפט וישנה פשרה זמן רב לפני כן.
מדוע הליך בדק הבית הינו חשוב ומומלץ
לעיתים הליך בדק הבית נראה ארוך וממושך, ואינו מובן ללקוח רמת חשיבותו. חשוב לציין כי בדק בית מוודא שהמבנה אשר נקנה אכן תקין, בעל הדירה יכול להיות בראש שקט ורגוע, התהליך שנעשה קביל בבית משפט ונותן תוקף לליקויים ותקלות אשר עלולים לצוץ בהמשך.