ClickCease

תקנים לשילוב דלתות בבית

דלתות הבית הינן המפרידות בינינו לבין העולם החיצוני. אין ספק כי בשל התקדמות הטכנולוגיה אנו יכולים כיום ליהנות ממגוון עצום של אפשרויות  מיגון הבית. יחד עם זאת, על מנת להבטיח את תקינות פנים הבית ואת בטיחותם של היקרים לנו חשוב לוודא כי הדלתות עומדות בתו תקן רשמי ישראלי או בינלאומי. ישנם תווי תקן שונים לדלתות מסוגים שונים ולכן חשוב להקפיד על סוג תווי התקן ועל קיומם בדלתות המיוצרות.
ישנם מספר תקנים מרכזיים בכל הנוגע לדלתות פנים. בין התק נים המרכזיים ניתן למצוא דרישה לסגירה ופתיחה קלה, אטימה איכותית ברמה גבוהה, כללי בטיחות לדלתות מזוגגות, תקנים ייחודיים של דלתות מחומרים שונים, תקנים מיוחדים לדלתות כניסה ועוד.  תו תקן ישראלי 23 לדוגמה קובע את ההיתרים והאיסורים בכל הנוגע למידות הדלת ולגבולותיה.

המידות לייצור דלת

המידות המותרות לייצור דלתות הינן ספורות ולכן יש לוודא טרם רכישת דלת כי הדלת הנבחרת אכן עומדת בתקנים הרצויים. על פי תו התקן מותר לסטות מהמישוריות כ- 3 מילימטרים בלבד ולסטות ב- 0.2% מילימטר מזווית ישרה. כמו כן, על הדלתות להיות עמידות כמובן בתנאי לחות ובתנאי מזג האוויר המקומיים. התקנים הישראליים קובעים מידות לחוזק הדלת הרצוי ולעמידות הנדרשת מול בלאי.
את דלתות העץ יש לייצר על פי תהליכים בעלי תווי תקן קבועים מראש וכמו כן, יש לוודא כי הדלתות אכן יוצרו במפעלים מוכרים. רוב המפעלים כיום אשר מייצרים דלתות הינם בעלי אישורים מיוחדים ורובם עובדים ברמה גבוהה ביותר ולכן הדאגה היא מינימלית אולם יחד עם זאת ישנם מפעלים ומוצרים המגיעים מארצות אסיה או אירופה ומצריכות התאמה בתווי תקן. כמו כן ניתן למצוא ליקויים גם בדלתות המקומיות.

בעיות בדלתות

האם אי פעם לא הצלחתם לסגור את הדלת עד הסוף?  אם כך, מדובר בדלת שאינה עומדת בתו התקן. גם מרווחים בין הדלתות למשקופים מהווים סימן לכך שהדלת אינה תקינה, או לחילופין מרווחים מתחת לדלת – בינה לבין הרצפה. במקרים רבים יכולות דלתות לקבל ריקבון בחלקן התחתון. במקרים אלו ניתן להסיק כי הדלת לא יוצרה מלכתחילה תחת תו תקן מספק. דלתות אשר מותקנות כראוי ועדיין אינן יכולות להיסגר כראוי מהוות בעיה מבחינת מכון התקנים גם הן.
גם אופן הסגירה והפתיחה של דלתות מסוימות מהווה בעיה מבחינת מכון התקנים. דלתות מעוותות או דלתות בעלות כיוון צירים משובש הינן דלתות לא תקינות ויש להחליפן.