ClickCease

4 דברים שאסור לכם לשכוח לבדוק כאשר אתם קונים דירה חדשה

כולנו יודעים, שכאשר אנחנו רוכשים דירה מיד שנייה, אנחנו צריכים לערוך בדיקות קפדניות על מנת לאתר בה ליקויים, אבל, באופן מפתיע (או שלא), גם פרויקטים חדשים, בהם אנחנו רוכשים דירה חדשה לגמרי במהלך בנייתה או לאחר סיום הבניה, ישירות מהיזם או הקבלן, מחייבים אותנו בבדיקה מקצועית, קפדנית ומנוסה של חברה המתמחה בתחום.

איזה ליקויים עלולים להתגלות בבדיקת פרויקט דירות חדש?

  • מערכות ותשתיות לא תקינות – מים, חשמל, ביוב וכד' הן תשתיות בסיסיות, אשר מכוסות בשלבי הבניה שבאים אחריהן (למשל על ידי טיח או ריצוף). תשתית לקויה עלולה לגרום לא רק עגמת נפש, אלא גם נזקים ממשיים והוצאות (כמו הצורך להרים ריצוף כדי לגלות מהיכן הנזילה, פיצוי על נזק שנגרם לשכנים הגרים מתחת ועוד), לכן חשיבות רבה לעבודה מול חברה רצינית המציעה לציבור פרויקט דירות שעבר את כל בדיקות האיכות הנדרשות.

 

  • מצב התוספות – נוסף לקירות, לתקרות ולרצפה, פרויקט דירות כולל חלקים נוספים כמו חצרות וגידור, מרפסות וכו'). בדיקה מקצועית של כל אחד מאלה מוטב לה שתתבצע על ידי איש מקצוע ולא על ידי הדיוט.

 

  • חוסר התאמה בין המפרט ותוכניות הבניה לבין הדירה בפועל – קבלנים אחדים סומכים על כך שלקוחותיהם אינם אנשי מקצוע ומחליפים רכיבים במפרט ברכיבים זולים יותר ובאיכות ירודה.

 

 • חוסר התאמה לתקני בניה שונים – למרות שחוקים ותקנים רבים מחייבים את הקבלנים בעמידה בהם, בפועל, לפעמים, מתגלה כי הם נוטים לעגל פינות כדי לחסוך. "חסכון" כזה עלול לעלות בחייהם של הדיירים, כפי שכבר נוכחנו בעבר

.איך וכיצד מתבצעת בדיקת ליקויים בדירות חדשות?

 • אם רכשתם דירה בעת בנייתה, למרות שבחלק מנקודות הזמן המומלצות לבדיקת הדירה, על מנת שתתאפשר בדיקה של מהנדס אזרחי או מהנדס בניין מטעמכם, תידרשו לקבלת הסכמה מהקבלן, בשלבים אחרים (למשל, בשלב ביצוע ביקורת מסירת הדירה), המהנדס מטעמכם ייצג אתכם ואת האינטרסים שלכם מול הקבלן, כך שרצוי לשכור שירותיו של מהנדס כזה מוקדם ככל האפשר.

 

 • בדיקות במהלך הבניה – בניה נעשית בשלבים קבועים ובדיקה על השלב שהסתיים מיד לכשהוא מסתיים, יכולה לחסוך לכם עגמת נפש והוצאות בהמשך. למשל, ברור שתשתיות כמים וביוב מונחות לפני ריצוף. גילוי בעיה בהן, סמוך ככל האפשר למועד הנחתן, יכול לחסוך לכם הרמה של ריצוף, במידה והצנרת שהונחה הינה פגומה.

 

 • לאחר חיבור תשתיות החשמל והמים – לאחר הודעת הקבלן על סיום הבניה ולאחר ניקויה של הדירה מחומרי בניין עודפים.

 

 • בעת ביקורת מסירת הדירה ובמעמד קבלת המפתח – כאמור, אלה השלבים בו מהנדס מטעמכם יכול לא רק לספק לכם את חוות דעתו המקצועית, אלא גם לייצג אתכם מול הקבלן והצגת תיעוד הליקויים שנמצאו על ידו.

 

 • תקופת הבדק – חוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 מעגן בחוק את אחריות הקבלן ומגן על רוכשי דירות. בחוק מוגדרות מספר תקופות זמן בהן תקפה אחריותו של הקבלן לליקויים השונים (למשל, שלוש שנים על מרצפות ושקיעתן ועל סדקים בתקרה ובקירות – חמש שנים).