ClickCease

דף הבית > מבצע חבר מביא חבר

מבצע חבר מביא חבר

מבצע מיוחד מבית פלס בדק בית – כל ביקורת ליקויי בנייה המוזמנת לאחר המלצת לקוח קיים תזכה בסכום כספי.
** עבור לקוח קיים המפנה לקוח חדש. על המזמין למסור בפנייתו אלינו את פרטי המפנה.