ClickCease

דף הבית > צילום פנים צנרת

צילום פנים צנרת

בדיקות צנרת/ביוב/מרזבים

 • מכשיר אופטי המוחדר לצנרת /ביוב /מרזב מצלם וממחיש את המתרחש בתוך חלל הצינור/ביוב/מרזב 360 מעלות.
 • כבל אופטי שקצהו מחובר למסר מחשב וקצהו השני- עינית המצלמת את פנים הצינור/החלל.
 • הנתונים מועברים לכרטיס מסך ומעובדים ומוגשים במסגרת חוו"ד הנדסית. כוללים תמונות צבעוניות ודיגיטליות במקביל.

שימושים:

 • מצלמת ביובים /מרזבים מספקת מידע מדויק על הכשל /מפגע בצינור/מרזב.
 • רכישת/מכירת נכס- בדיקה כללית למערכת.
 • מצלמת ביובים ומרזבים מותאמת לעבודה במעברים צרים ופתחי ניקוז
 • בדיקת סתימות /חסימות/שברים במרזבים ביובים.
 • אתור מוקדי נזילות בצנרת מים וביוב.
 • מקוטר צנרת 50 מ"מ.

 

איתור ליקויים :

מבוצע ע"י מהנדס בניין מתמחה בנושא בעיות איטום/רטיבות/אינסטלציה שמרכז את הממצאים והמלצות בחוות הדעת הכוללת איתור הליקויים ומהותם, שימוש בציוד דיגיטאלי מיוחד ומיפוי וניתוח של הליקויים בדו"ח המפרט הממצאים, דרכים לטיפול ועלויות התיקונים
כל הממצאים מאוחדים ומוצלבים לכדי דו"ח בכפוף למכון התקנים בישראל.
דו"ח הביקורת ההנדסית שלנו כולל:

 • הצהרת המומחה ופירוט ניסיונו בתחום – המסמך מוכר וקביל בבית משפט
 • איתור ופירוט הליקויים ומיקומם בנכס תוך ציטוט מלא מתקנים
 • פירוט הדרכים לתיקון הליקויים
 • אומדני עלויות התיקונים (ע"פ המחירונים המקובלים בענף הבנייה)
 • צילומים באתר במידת הצורך
 • סיכומי המהנדס וסיכום העלויות

לקבלת הצעת מחיר אנה פנה דרך "צור קשר" או מוקד טלפוני 24 שעות- 1-700-700-54