ClickCease

דף הבית > שמאי מקרקעין

שמאי מקרקעין

צוות שמאי החברה מורכב ממומחי שמאות מקרקעין המוסמכים ורשומים בפנקס שמאי המקרקעין ואשר הינם מנוסים ובקיאים היטב בנושאי: לוחות השומה, הנדסת בניין, כלכלה, תכנון ערים, יסודות מדידה, סטטיסטיקה, חשבונאות ודיני המיסים בישראל.

אנו מבינים את חשיבותה של שמאות מקרקעין והצורך להיות מעודכנים בכוחות המשפיעים על שוק המקרקעין הדינאמי, על מנת שחוות דעת השמאים מטעמנו ועצותיהם יעזרו לכל המעורבים בשוק לשקול את צעדיהם ולקבל את ההחלטות הנכונות לגבי הנדל"ן הספציפי.

שמאי מקרקעין מטעמנו, שולט במורכבות ופעילות שוק הנדל"ן בארץ והינו איש מקצוע מיומן הבקיא ברזי השוק.

בשוק מתוחכם ומורכב בו מעורבים הממשלה, הבנקים, חברות ביטוח, חברות בנייה, משקיעים מהארץ ומחו"ל אזרחים ויזמים, אנו התשובה לטיפול בעניינכם בנושאי מקרקעין ונדל"ן.

אנו מציעים את שירותינו וקשרינו לביצוע חוות דעת איכותיות בתחומי שמאות מקרקעין הבאים:

חוות דעת של שמאי מקרקעין בנושאי שווי שוק ובטוחות

* בדיקת שווי שוק טרום רכישת נכס נדל"ן ובעת מכירת נכס נדל"ן
* הערכת נכסים לצורך בטוחות לבנקים למשכנתאות

פיצויי ירידת ערך, הפקעות ותכניות בניין עיר

  • אומדן פיצויי הפקעת מקרקעין
  • אומדן ירידת ערך כתוצאה מפגיעה מתכנית בניין עיר (סעיף 197 לחוק התכנון והבניה)
  • הכנת טבלאות איזון והקצאה במסגרת תכניות איחוד וחלוקה
  • מתן יעוץ לעניין התנגדות לתכנית בניין עיר.

מיסוי מקרקעין – טיפול ע"י שמאי מקרקעין

  • היטל השבחה – הכנת "שומה אחרת" כהשגה לשומות הועדות המקומיות
  • דמי היתר למינהל מקרקעי ישראל – הכנת "השגות" למינהל בגין תשלום דמי היתר
  • מס שבח – הכנת חוות דעת כהשגה ולועדות ערר


יזמות ובניה עצמית

  • ארגון קבוצות לבניה עצמית
  • ליווי פרוייקטים לבניה ובחינת כדאיות כלכלית של בניה עצמית

 

צרו איתנו קשר וקבלו הצעת מחיר מותאמת עבורכם עוד היום במגוון תחומי שמאות מקרקעין.

מחפשים מידע נוסף על הערכת שווי דירה וכן על בדק בית לחצו – כאן